Tehnilise sukeldumise kursused

Tec 40

Tec 45

Tec 50

Tec Trimix 65

Tec Trimix Diver

Tec Gas Blender

PADI Tec 40 kursus on üleminek hobisukeldumiselt tehnilisele sukeldumisele. See on PADI Tec Diver kursusele jõudmise esimene samm, mis täidab lünga ilma peatusteta sukeldumise ja dekompressioonsukeldumise vahel. Sellel kursusel kogutakse kogemusi, õpitakse oskuseid ja teadmisi, et jätkata tehnilise sukeldumise koolitusi. Kursusel kvalifitseerutakse sooritama piiratud dekompressioonisukeldumisi kuni 40m sügavusele.

Eelnõudmised:

- vähemalt PADI AOWD

- PADI EANX Diver, kes on kasutanud vähemalt 10 

Tec 40 Diver

sukeldumisel rikastatud õhu segu, sukeldudes sügavamale, kui 18m

- PADI Deep Diver, kellel vähemalt 10 sukeldumist logitud sügavamale, kui 30m

- vanus vähemalt 18a ja logitud vähemalt 30 sukeldumist

- kehtiv meditsiiniline kinnitus (mitte vanem, kui 12 kuud)

* aktsepteeritakse ka teiste koolitusorganisatsioonide tasemekoolitusi

Kursus koosneb 3 teooriatunnist, 3 praktilisest tunnist ja 4 treeningsukeldumisest.

Kursusel õpitakse:

- tehnilise sukeldumise riskid ja vastutus

- tehnilise sukeldumise varustus, selle töökorda seadmine ja konfiguratsioon

- gaaside planeerimine, hapniku limiidid ja dekompressiooni planeerimine

- tiimisukeldumise tehnikad ja hädaolukorra protseduurid (nagu vabalt puhuvad regud, lekked ja gaas otsas olukorrad)

Hind: 400€ (varustus peab olema isiklik, sisaldab õppematerjale, lisanduvad gaasid)

PADI Tec 45 kursus on PADI Tec Diver kursuse teine etapp. Sellel kursusel õpitakse sukelduma kuni 45m sügavusele, jälgides kõiki eelnevalt õpitud reegleid, planeerima korduv-dekompressioonisukeldumisi, kasutades ühte stage ballooni. Kasutusele tuleb täielik tehnilise sukeldumise varustus, mis on, kas seljas (backmount) või küljel (sidemount). Sooritatakse ka kiirendatud dekompressioonipeatusi, kasutades EANx segu või puhast hapnikku. Sellel kursusel tekib tõeline arusaam tehniliseks sukeldujaks saamisest.

Eelnõudmised:

- vähemalt PADI Tec 40 Diver

- PADI Rescue Diver tase

- logitud vähemalt 50 sukeldumist, millest vähemalt 12 sukeldumist  on tehtud rikastatud õhuga

Tec 45 Diver

sügavamale, kui 18m ja 10 sukeldumist sügavamale, kui 30m

- vanus vähemalt 18a

- kehtiv meditsiiniline kinnitus (mitte vanem, kui 12 kuud)

* aktsepteeritakse ka teiste koolitusorganisatsioonide tasemekoolitusi

Kursus koosneb 3 teooriatunnist, 3 praktilisest tunnist ja 4 avavee treeningsukeldumisest.

Kursusel õpitakse:

- tehnilise sukeldumise varustuse tööpõhimõtted ja hooldamine

- gaaside planeerimine

- kiirendatud dekompressioonipeatused

- kuidas mõtleb tehniline sukelduja

Hind: 350€ (varustus peab olema isiklik, sisaldab õppematerjale, lisanduvad gaasid)

PADI Tec 50 kursus on PADI Tec Diver kursuse kolmas etapp. Sellel kursusel tuleb näidata, et eelnevalt õpitu on omandatud ja õpilasel on võimekus sukelduda 50m sügavusele, järgides kõiki protseduure ja sooritades pikki, kiirendatud dekompressioonipeatusi, kasutades kuni kahte gaasi. 

Eelnõudmised:

- vähemalt PADI Tec 45 Diver

- logitud vähemalt 100 sukeldumist, millest vähemalt 20 sukeldumist on tehtud rikastatud õhuga sügavamale, kui 18m ja 15 sukeldumist sügavamale, kui 30m

- vanus vähemalt 18a

- kehtiv meditsiiniline kinnitus (mitte vanem, kui 12 kuud)

* aktsepteeritakse ka teiste koolitusorganisatsioonide tasemekoolitusi

Kursus koosneb 2 teooriatunnist, 3 praktilisest tunnist ja 4 avavee treeningsukeldumisest. Kursusel on põhirõhk sukeldumise planeerimisel ja läbiviimisel. Lisaks õpitakse veel lisaks hädaolukordades hakkamasaamist ja tehnilise sukelduja mõttelaadi.

Hind: 450€ (varustus peab olema isiklik, sisaldab õppematerjale, lisanduvad gaasid)

Tec 50 Diver

Kui juba tegeled tehnilise sukeldumisega, siis tead, et sügavuse suurendamiseks on vaja muuta gaasisegu, kasutada trimix segu: heelium, hapnik ja lämmastik. Tec Trimix 65 kursus õpetabki kasutama trimix segu, sukeldumiseks kuni 65m sügavuseni. Kolme gaasi kasutamisel on selged eelised aga neid tuleb osata kasutada õigesti.

Eelnõudmised:

- vähemalt PADI Tec 50 Diver

- logitud vähemalt 100 sukeldumist

- vanus vähemalt 18a

- kehtiv meditsiiniline kinnitus (mitte vanem, kui 12 kuud)

* aktsepteeritakse ka teiste koolitusorganisatsioonide tasemekoolitusi

Kursusel õpitakse:

* Trimix sukeldumise sügavuspiire

* keskkonnamõjude planeerimist

* sobiva segu valimist

* argoon täitesüsteeme

* kolme või nelja dekoballooni kasutamist

* dekompressioonimudeleid

* hädaolukorra protseduure

* dekompressiooni tarkvara ja multi-gaas kompuutreid

Hind: 500€ (varustus peab olema isiklik, sisaldab õppematerjale, lisanduvad gaasid)

Trimix 65

Oled valmis tehnilise sukeldumise äärmuseks? Tec Trimix Diver kursus võtab kogenud tehnilised sukeldujad ja muudab nad ekstreemsukeldujateks, kes sukelduvad sügavamale ja  näevad puutumatuid kohti, mida külastavad väga vähesed. Kursusel sooritate sukeldumisi kuni 90m sügavusele aga peale sertifitseerimist on piirid pea olematud. Koolitus õpetab sind oma kogemust kasvatama astmeliselt, kuna siiani oled juba tulnud ja palju avastamist on ees. Eelnõudmised:

* PADI Tec 50 Diver või Tec Trimix 65 Diver

* logitud vähemalt 150 sukeldumist

* vanus vähemalt 18a.

* kehtiv meditsiiniline kinnitus (mitte vanem, kui 12 kuud)

Aktsepteeritakse ka teiste koolitusorganisatsioonide tasemekoolitusi

 

Hind: 1100€ (varustus peab olema isiklik, sisaldab õppematerjale, lisanduvad gaasid)

PADI EANx kursus on kõige populaarsem erikursus ja tehniliste sukeldujate arv pidevas tõusus, kes soovivad sukeldumiseks rikastatud õhku ja gaasisegusid. 

Tec Gas Blender kursus õpetab sind segama rikastatud õhu või heeliumisegusid, kasutades erinevaid meetodeid. Gaasisegaja on väga tähtsal kohal tehnilises sukeldumises.

Eelnõudmised: 

* PADI EANx Diver

* vähemalt 18a vana

Hind: 400€ (sisaldab õppematerjale)

TecRec
Gas Blender