top of page

Emergency First Response (Esmaabiandja algkursus)

Õnnetus ei hüüa tulles ja seetõttu on hea olla ettevalmistatud esmaabi vajavateks olukordadeks. Statistika näitab, et kõige tõenäolisemalt võib sattuda sellisesse situatsiooni töökohal või kodus, kus veedate enamuse oma ajast. EFR esmaabiandjate kursus õpetabki teid käituma sellistes olukordades ja andma eluliselt vajalikku esmaabi kannatanule. Õigel ajal antud esmaabi võib päästa inimese elu ja kiirendada hilisemat taastumist.Kursus käsitleb eraldi esmaabi andmist täiskasvanutele ja lastele ning jaguneb kaheks osaks: Esmane Abistamine (e. CPR Elustamine) ja Teisejärguline Abistamine (e. Esmaabi).
Esimeses osas õpitakse kaheksa oskust, teises osas neli oskust ja käsitletakse ka hädaolukorra stsenaariumeid.

Kursus on kehtiv Eesti Vabariigis mootorsõiduki juhilubade taotlemisel esmaabikoolituse nõuete täitmiseks. Kursuse maht on 16h. Kursuse läbiviimisel kasutatakse kõige kaasaegsemat esmaabi tehnikat: täismõõdus elustamisnukk elektroonse infotablooga, imiku mannekeen hingamisteede takistuse võimalusega, AED Trainer 2 (Automatiseeritud Väline Defibrilaator), jne.
Kursuse läbides väljastatakse rahvusvaheline sertifikaat ja tunnistus.

Akvalang OÜ esmaabikoolitus omab HTM koolitusluba ja on registreeritud Sotsiaalministeeriumi töökeskkonnaalase ja esmaabi koolitusega tegelevate ettevõtete registris.

Hind: 50,00€

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page